V I L L O R

Som privatperson kan det vara svårt att veta var man ska börja när man vill bygga om eller till sitt hus. Vi jobbar tillsammans med kunden för att hitta den bästa lösningen utifrån önskemål, tomten och detaljplanen.  Jag kan hjälpa till med allt från bygglov till färdig ritning.

H U S E T  P Å  H Ö J D E N

H U S E T  V I D  S K O G S S J Ö N