S T Ö R R E  P R O J E K T

Som konsult på olika arkitektfirmor har jag fått jobba med en hel del större projekt, allt ifrån flerbostadshus till vårdboenden och kontor. Här är några projekt som jag har varit handläggande arkitekt för.

S E N I O R B O E N D E   M O T  S T O C K H O L M S
I N L O P P

V Å R D B O E N D E  I  T E R R A S S E R

B O S T Ä D E R I  S O L N A

S M A L H U S  I  B R A N T  T E R R Ä N G

H Y R E S H U S  I  N Y N Ä S H A M N

R A D H U S  I  S T A N